Bioplyn

Je zřejmé, že v současnosti dochází z globálního pohledu k enormnímu využívání vyčerpatelných zdrojů energií, což sebou přináší řadu negativních environmentálních aspektů. Tomuto negativnímu trendu je možné čelit na lokální úrovni využíváním obnovitelných zdrojů energie.

Read More

Team

Koordinátoři: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. Mgr. Marián Kulla, PhD Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. Členové řešitelského týmu: Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D. RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. Mgr. Barbora Duží, Ph.D. Mgr. Eva Nováková doc. RNDr. Josef Navrátil,

Read More

Literatura

Martinat, S., Navratil, J., Trojan, J., Frantal, B., Klusacek, P., Pasqualetti, M.J. (2017). Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti

Read More

Úvod

O čem náš projekt je?

Cílem projektu BIO-LOK je zvýšit povědomí, zefektivnit rozhodování o lokalizaci a využití bioplynových stanic pro lokální rozvoj venkova v česko-slovenském pohraničí. V první fázi bude provedena rešerše odborné literatury, na kterou naváže analýza bioplynových stanic ve zvoleném území zpracovaná na základě dostupných dat s využitím GIS nástrojů, poté budou identifikovány modelové oblasti (obce s bioplynovou stanicí na obou stranách hranice), kde budou prováděna podrobnější šetření (dotazníková šetření, rozhovory). Další fází projektu bude uspořádání 2 workshopů pro lokální aktéry, kde budou prezentovány výsledky výzkumů. Bude vypracována studie vlivu bioplynových stanic na rozvoj a vytvořena databáze příkladů dobré praxe jejich fungování a zvýšení povědomí o jejich přínosech i rizicích.